X

We met X at an altitude of 19600 ft.
Since long time she's been repeating the same way:
up and down, up and down, up and down.
She was waking up in the middle of the night to start the journey.
Without haste, always last, following the procession.

·

Early in the morning she was reaching the summit.
Hence, if the skies were clear, she could embrace the whole horizon.
All her land, everything:
rocks, glaciers, streams, wind, scorching sun, snow and hail.

·

In the afternoon she was beginning to descent.
Always last, keeping distance. Patiently waiting, if necessary.

·

X didn't look for contact, she was avoding intimacy.
Spending her day curled up in a ball, wedged between the stones.
Waiting for the night.

Spotkaliśmy X na wysokości 6000 metrów.
Od wielu dni powtarzała tę samą drogę.
Góra-dół, góra-dół, góra-dół.

·

Budziła się w środku nocy i ruszała.
Bez pośpiechu, zawsze ostatnia, zamykała pochód.
Wczesnym rankiem stawała na szczycie.
Stąd, jeśli dopisywała pogoda, mogła objąć wzrokiem horyzont.
Całą swą ziemię, wszystko:
skały, lodowce, strumienie, wiatr, palące słońce, śnieg i grad.

·

W południe zaczynała schodzić.
Zawsze ostatnia, zachowywała dystans.
Cierpliwie czekała, jeśli było to konieczne.

·

X nie pragnęła kontaktu, unikała bliskości.
Dzień spędzała zwinięta w kłębek,
wciśnięta między kamienie.

Czekała na noc.

X_ 2013, video, hd, 9'20''

·

X has been portrayed in the video shown during The Catalogue of the Entropy of Art exhibition,
Entropia Gallery, Wroclaw, Poland.
and during Contexts - The 5th International Festival of Ephemeral Art,
Sokolovsko, Poland, 2015.

·

X has never been seen since our last meeting.

CONTACT