STRATA

Video installation during Survival 15 Art Review - Stratification,
The Auditorium of the Faculty of Chemistry of Wrocław University, Wrocław, Poland, 2017.

*

Instalacja wideo prezentowana w trakcie Festiwalu Survival 15 Przegląd Sztuki - Rozwarstwienie, Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2017.

STRATA STRATA

Another abandoned building on the Survival map, a place which life functions ceased, an architectural shell.

Raised to the glory of science and modernist thought, once a pure edifice of reason. Deep in the basement, full of accumulated waste, Hades is hidden, the area of the unconscious.

Here, everything that once was alive slowly turns into layers of mineral dust.

*

Wzniesiony ku chwale nauki i modernistycznej myśli, niegdyś czysty gmach rozumu, w piwnicach, pełnych nagromadzonych odpadów skrywa Hades, obszar nieświadomości.

Tu wszystko, co kiedyś było żywe, powoli obraca się w mineralny proch.

STRATA STRATA STRATA STRATA STRATA STRATA STRATA STRATA STRATA STRATA STRATA STRATA STRATA STRATA STRATA STRATA STRATA

CONTACT