WALKING WITH A DOG

SPACER Z PSEM

Walking with a dog is a walk through subsequent views of the full symbolism of dog – man relationship. Reconstruction of the image of bonds, ties, dependencies and power. Record of hidden gestures.

Dog – an animal embodying the idea of unconditional attachment, tool for the execution of power, symbol of strength and prestige, expensive gadget, emotional prosthesis, design project.

Rewarding and punishing is the foundation in this relationship of modeling, training and taming. Autonomy is an intolerable state. Escape - a forbidden act. The homeless and uncontrolled dog is an undesirable waste.

A dog is an animal on eternal service, obliged by a constant dog's duty.

*

Spacer z psem podąża przez kolejne odsłony pełnej symboliki relacji pies – człowiek. To rekonstrukcja obrazu więzi, więzów i zależności. Zapis ukrytych gestów.

Pies – zwierzę ucieleśniające ideę bezwarunkowego przywiązania, narzędzie egzekucji władzy, symbol prestiżu, siły, kosztowny gadżet, emocjonalna proteza, designerski projekt.

Nagradzanie i karanie stanowi fundament w tej relacji modelowania, szkolenia i tresury. Autonomia jest stanem nietolerowanym. Ucieczka – czynem zakazanym. Pies bezdomny, niekontrolowany stanowi niepożądany odpad.

Pies to zwierzę na wiecznej służbie, zobligowane przez nieustanny psi obowiązek.

SPACER Z PSEM / WALKING WITH A DOG _ video : 1080p _ 06'23'' _ 2015

Video shown during Survival 13 Art Review - Prohibited Acts,
Anty-riot Police Barracks, Wrocław, Poland, 2015.

*

Wideo prezentowane w trakcie Festiwalu Survival 13 Przegląd Sztuki - Czyny Zabronione,
Koszary Oddziałów Prewencji Policji, Wrocław, 2015.

Spacer z psem / Walking the dog Spacer z psem / Walking the dog Spacer z psem / Walking the dog Spacer z psem / Walking the dog

CONTACT